Huurderbelangenvereniging Losser (HBVL)

Wat kan de HBVL voor U doen.

Het behartigen van de belangen van de bewoners van woningen in de gemeente Losser.
De belangenbehartiging heeft betrekking op de woningen en de woonomgeving.
Het in gezamenlijk overleg met huurders en bewoners bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving.
Het inventariseren van de behoeften en knelpunten in het werkgebied.
Voorstellen te doen tot gezamenlijke (structurele) oplossing van gemelde knelpunten.

Het vertegenwoordigen van huurders in overlegsituaties met verhuurder en overheden op lokaal niveau. Het geven van advies, en voorlichting. Het verzorgen van regelmatige publiciteit.
Het organiseren en/of ondersteunen van activiteiten ter realisering van wensen van de huurders ten aanzien van de woningen en woonomgeving. Het nastreven van volledige inspraak van de huurders bij het woningbouwbeleid, renovatie en alle overige woonvoorzieningen, evenals openbare voorzieningen in de gemeente.

Informatie

logokoepel

‚Äč

Het verrichten en/of doen verrichten van onderzoeken van het wonen en de woonomgeving in de gemeente Losser.

Meedenken en praten over je huurwoning en woonomgeving

Postbus 119
7580 AC Losser
Telefoon 06-134 083 11

Deel dit artikel via