logokoepel

Scheef wonen: niet allaeen een probleem in stedelijke gemeenten

In de gemeente Enschede woont bijna 22 procent van de huurders ‘duur scheef’: zij hebben een laag inkomen, maar betalen relatief veel huur. In Staphorst woont met 18 procent naar verhouding daarentegen Lees verder

gemeentelosser

Voorrang voor Lossernaren

Huidige lotingsysteem voor huurhuizen ongunstig voor eigen inwoners Burgerforum, “We zijn gekozen door Lossernaren en voelen ons daardoor ook verplicht op te komen voor Lossernaren”, zegt fractievoorzitter Lies ter Haar. Die rol Lees verder

scheefwonen

Huurverhoging zorgt amper voor meer doorstroming scheefwoners

Het aantal scheefwoners, mensen in een sociale huurwoning die eigenlijk te goedkoop voor ze is, daalt. Het is tussen 2012 en 2015 met een kwart afgenomen, aldus woonminister Stef Blok. Dit komt Lees verder

julianastraat

Sociale huurwoningen komen op de vrije markt in Overdinkel

De bewoners aan de Julianastraat zijn boos. Er was hun een sociale huurwoning beloofd, maar binnen een jaar is de huur verhoogd. Bij Jolanda ter Beke (46) zelfs zodanig dat haar huis Lees verder

woningduur

Maximale huurstijging hogere inkomens Domijn in Enschede

ENSCHEDE – Woningcorporatie Domijn in Enschede legt haar huurders met midden- en hogere inkomens per 1 juli een maximale huurverhoging op van respectievelijk 2,6 tot 4,6 procent. Domijn wil hiermee ‘scheefwonen’ tegengaan. Het Lees verder

Scheef wonen: niet allaeen een probleem in stedelijke gemeenten

logokoepel

In de gemeente Enschede woont bijna 22 procent van de huurders ‘duur scheef’: zij hebben een laag inkomen, maar betalen relatief veel huur. In Staphorst woont met 18 procent naar verhouding daarentegen het grootste percentage ‘goedkope scheefwoners’ van Overijssel.  Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus van het rapport ‘Lokale Monitor Wonen’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Woonbond en Aedes.  Lees verder: rtvoost

Voorrang voor Lossernaren

gemeentelosser

Huidige lotingsysteem voor huurhuizen ongunstig voor eigen inwoners
Burgerforum, “We zijn gekozen door Lossernaren en voelen ons daardoor ook verplicht op te komen voor Lossernaren”, zegt fractievoorzitter Lies ter Haar. Die rol brengt ze deze week tijdens de raadsvergadering tot uiting in een motie waarbij ze om een nieuwe huisvestingsverordering vraagt.  lees meer:  Tubantia

Huurverhoging zorgt amper voor meer doorstroming scheefwoners

scheefwonen

Het aantal scheefwoners, mensen in een sociale huurwoning die eigenlijk te goedkoop voor ze is, daalt. Het is tussen 2012 en 2015 met een kwart afgenomen, aldus woonminister Stef Blok.

Dit komt echter nog niet door de inkomensafhankelijke huurverhoging, die is ingevoerd om scheefwoners te porren te verhuizen en dit huis achter te laten voor mensen die het financieel minder hebben getroffen.

Sociale huurwoningen komen op de vrije markt in Overdinkel

julianastraat

De bewoners aan de Julianastraat zijn boos. Er was hun een sociale huurwoning beloofd, maar binnen een jaar is de huur verhoogd. Bij Jolanda ter Beke (46) zelfs zodanig dat haar huis nu binnen de vrije huursector valt. Ze voelt zich voorgelogen.

Nieuwsbrief Bewonersrijk mei 2016

nieuwsbrief

Voor U ligt alweer nieuwsbrief 13

Terugkomend op de laatste A.L.V. van 2015, kwamen daar nogal veel klachten over en voor Domijn op tafel. Bewonersrijk heeft samen met Domijn alle klachten op papier gezet en is daarmee aan het werk gegaan. Alle leden die een klacht of een probleem hadden ingediend, hebben op korte termijn een brief of een telefoongesprek gekregen met Domijn. Wij zijn dan ook zeer tevreden, dat de eerste klachten op zeer korte termijn waren opgelost. Het bestuur van Bewonersrijk raadt dan ook alle leden, die met problemen of vragen zitten aan, om naar onze A.L.V. 2016 te komen. Domijn is hier weer aanwezig om U een antwoord te geven op al Uw vragen en een oplossing te zoeken voor de problemen.